Professionnel du soin des pieds, mains, de la peau, de la cavité buccale, des parties intimes et des blessures non guérissables
cz jazyk
en jazyk
de jazyk
fr jazyk
sp jazyk
Pythium Oligandrum dans l’action
Pythium Oligandrum dans l’action
Pythium Oligandrum dans l’action
1
2
3

Čeká nás promoření COVID 19

Čeká nás promoření

Většina populace se řízeně setká s COVID 19 a proto bychom se na setkání měli připravit.

V článku o dezinfikování domovů, jsme snižovali počet nežádoucích mikroorganizmů v ovzduší našich domovů i na pracovištích, aby náš imunitní systém nebyl zaneprázdněn potlačováním těchto mikroorganizmů a mohl se věnovat závažnější zdravotním problémům.

Vstupní branou pro infekci jsou dýchací cesty – hlavně nos a ústa. Orální mikrobiom  obsahuje více jak 700 druhů bakterií, plísní, kvasinek a i virů. Náš imunitní systém musí v dutině ústní udržovat mezi mikroorganizmy rovnováhu, jinak by propukla infekce. Infekce může podporovat systémová onemocnění, jako jsou cukrovka, onemocnění srdce, zápal plic, rakovinu a další, které již imunitní systém plně zaměstnají.

Významným bezpečným pomocníkem v udržování mikrobiální rovnováhy v dutině ústní je celosvětově patentovaný mikroorganizmus Pythium oligandrum lidově nazývaný chytrá houba.

 

Pythium oligandrum potlačuje bezpečným způsobem bez vedlejších účinků růst plísní, kvasinek a tlumí propagaci bakterií. K tomu rozbourává biofilm například na zubech, takže se mikroorganizmy nemají kde schovat a tím se omezuje tvorba zubního kamene“, říká výzkumný pracovník Radim Klimeš „ a dodává, což máme patentováno například v USA.“ 

Přípravky s Pythium oligandrum prodávají lékárny pro orální použití pod názvy Bio Plus a Chytrá houba Pythie Bio Plus ve formě ústní vody.  Jsou to přípravky v suchém stavu, které se rozdělávají do vody.


Bio Plus

Chytrá houba Pythie Bio Plus

    

firmy Bio Agens Research nad Development – BARD spolupracuje například AV ČR, UK a další vědecká pracoviště včetně výzkumných ústavů a akreditovaných laboratoří a nemocnic nejen z České republiky.


„V současnosti podrobujeme Pythium oligandrum  řadou testů na ničení virů, proti významným původcům virových onemocnění. Výsledky laboratorních i externích testů z ČR, Itálie, Číny, Indonésie, Libanonu, Kypru, či dalších států očekáváme v nejbližších dnech“ říká výzkumný pracovník Radim Klimeš.

„Zapojili jsme se do pomoci v domovech pro seniory, kam zdarma posíláme formou daru přípravky ústní hygieny, abychom pomohli našim rodičům, prarodičům a pracovníkům, kteří se o ně starají, překonat dnešní vypjatou dobu“ potvrzuje Radim Klimeš a vybízí. „Pokud vedete domov seniorů a ještě jsme Vás neoslovili, oslovte Vy nás. Budeme se snažit i Vám darovat přípravky pro ústní hygienu.“

 

Přípravek BioPlus a Chytrá houba Pythie Bio Plus® s Chytrou houbou Pythium oligandrum dostanete ve své lékárně nebo na https://eshop.pythium.cz/cs/pece-o-ustni-dutinu-2/.

retour aux nouveautés