Professional care of the feet, hands, skin, oral cavity, intimacy, and non-healing wounds
cz jazyk
en jazyk
de jazyk
fr jazyk
sp jazyk
Pythium oligandrum in action
Pythium oligandrum in action
Pythium oligandrum in action
1
2
3

Čeká nás promoření COVID 19

Čeká nás promoření

Většina populace se řízeně setká s COVID 19 a proto bychom se na setkání měli připravit.

V článku o dezinfikování domovů, jsme snižovali počet nežádoucích mikroorganizmů v ovzduší našich domovů i na pracovištích, aby náš imunitní systém nebyl zaneprázdněn potlačováním těchto mikroorganizmů a mohl se věnovat závažnější zdravotním problémům.

Vstupní branou pro infekci jsou dýchací cesty – hlavně nos a ústa. Orální mikrobiom  obsahuje více jak 700 druhů bakterií, plísní, kvasinek a i virů. Náš imunitní systém musí v dutině ústní udržovat mezi mikroorganizmy rovnováhu, jinak by propukla infekce. Infekce může podporovat systémová onemocnění, jako jsou cukrovka, onemocnění srdce, zápal plic, rakovinu a další, které již imunitní systém plně zaměstnají.

Významným bezpečným pomocníkem v udržování mikrobiální rovnováhy v dutině ústní je celosvětově patentovaný mikroorganizmus Pythium oligandrum lidově nazývaný chytrá houba.

 

Pythium oligandrum potlačuje bezpečným způsobem bez vedlejších účinků růst plísní, kvasinek a tlumí propagaci bakterií. K tomu rozbourává biofilm například na zubech, takže se mikroorganizmy nemají kde schovat a tím se omezuje tvorba zubního kamene“, říká výzkumný pracovník Radim Klimeš „ a dodává, což máme patentováno například v USA.“ 

Přípravky s Pythium oligandrum prodávají lékárny pro orální použití pod názvy Bio Plus a Chytrá houba Pythie Bio Plus ve formě ústní vody.  Jsou to přípravky v suchém stavu, které se rozdělávají do vody.


Bio Plus

Chytrá houba Pythie Bio Plus

    

firmy Bio Agens Research nad Development – BARD spolupracuje například AV ČR, UK a další vědecká pracoviště včetně výzkumných ústavů a akreditovaných laboratoří a nemocnic nejen z České republiky.


„V současnosti podrobujeme Pythium oligandrum  řadou testů na ničení virů, proti významným původcům virových onemocnění. Výsledky laboratorních i externích testů z ČR, Itálie, Číny, Indonésie, Libanonu, Kypru, či dalších států očekáváme v nejbližších dnech“ říká výzkumný pracovník Radim Klimeš.

„Zapojili jsme se do pomoci v domovech pro seniory, kam zdarma posíláme formou daru přípravky ústní hygieny, abychom pomohli našim rodičům, prarodičům a pracovníkům, kteří se o ně starají, překonat dnešní vypjatou dobu“ potvrzuje Radim Klimeš a vybízí. „Pokud vedete domov seniorů a ještě jsme Vás neoslovili, oslovte Vy nás. Budeme se snažit i Vám darovat přípravky pro ústní hygienu.“

 

Přípravek BioPlus a Chytrá houba Pythie Bio Plus® s Chytrou houbou Pythium oligandrum dostanete ve své lékárně nebo na https://eshop.pythium.cz/cs/pece-o-ustni-dutinu-2/.

back to news